Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Portal „weterynarz-warszawa-praga.pl” zwany dalej jako Portal jest świadomy tego, jak ważne są poufność oraz jasne zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Poniższy dokument ma za zadanie wyraźnie określić i przedstawić te zasady.

Administrowanie Portalem
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Portalu podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne Przychodnia Weterynaryjna ul. Jagiellońska 5a, 03-721 Warszawa.

Gromadzenie danych
I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Portalu gromadzone są na dwa sposoby:

 • informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy: rejestracji, przywracania utraconych kont, zamówień, komentarzy, kontaktu;
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Portalu – wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
  • ciasteczka (z ang. tzw. "cookies") czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych jest Przychodnia Weterynaryjna ul. Jagiellońska 5a, 03-721 Warszawa

Dane osobowe
Portal zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi osobowymi. Oznacza to, że uzyskane dane pod żadnym pozorem nikomu nie są udostępniane. W większości przypadków dane, o które prosimy, to imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień może być wymagane podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Newsletter
Subskrybentom naszego newslettera wysyłamy informacje o promocjach i nowościach w naszej ofercie. Żadne inne informacje nie będą wysyłane. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać więcej informacji z newslettera, może w dowolnym momencie anulować subskrypcję przez wpisanie swojego adresu e-mail i zaznaczenie "usuń". Do zapisania swojego imienia i adresu e-mail w bazie newslettera konieczne jest wpisanie danych w odpowiednim okienku na stronie www oraz odpowiedź na otrzymany pocztą elektroniczną list.

Cookies
I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Portalu.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. Portal przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • właściwego dopasowania Portalu do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 • tworzenia statystyk oglądalności Portalu;

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu.

Wykorzystywanie danych
I. Dane zbierane w ramach Portalu służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Portalu.
II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Portalu. Jednakże dostęp do danych mogą posiadać także firmy:

 • Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics;
 • Google Inc. poprzez wykorzystywanie wtyczki społecznościowej Google„+1”;
 • Google Inc. poprzez wykorzystywanie narzędzia wykluczającego niepożądane działanie programów automatycznych Google reCaptcha.
 • Facebook poprzez obecność wtyczek społecznościowych i przycisków udostępniania treści „Lubię to”, „Polecam”, „Rekomenduję”;
 • AddThis poprzez wykorzystanie wtyczki udostępniania treści w sieciach społecznościowych AddThis.


III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Portalu, Portal może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

IV. Portal zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo
I. Portal dokłada wszelkich starań, aby chronić system przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
II. Portal zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Postanowienia końcowe
Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób nasz Portal obowiązuje aktualna polityka prywatności. Zmiany w polityce prywatności nie odnoszą się do zasady głównej: zachowania tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych od klientów.

 

 

Szanowni Państwo, 

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Poniżej znajdzie Pani/ Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Lecznice dla zwierząt "Rotweiler", który jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/ Pana danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Z poważaniem,

dr.n.wet. Piotr Rybiński.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych 
Administratorem danych Lecznica  dla zwierząt "Rotweiler" znajdująca się przy ulicy Jagiellońskiej 5a w Warszawie.

Dane kontaktowe 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email lecznicajagiellonska@wp.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu: 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej nakładają na nas przepisy krajowe: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu.

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

Informowania o stanie zdrowia, leczenia oraz diagnostyki  zwierzęcia, innych zabiegów wynikających z usług lekarsko weterynaryjnych, a także z realizacji przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie

- realizacji umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

Odbiorcy danych 
Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom którymi są m.in.:

Laboratoria

Organizacje nadzorcze

Podmioty wypełniające zobowiązane z wykonywania umów na wykonywane czynność

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:umożliwienia świadczenia usługi weterynaryjnej dla zwierząt;

prowadzenia dokumentacji medycznej zwierzęcia;

zlecania badań

 

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji  o danych osobowych upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/ Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 


Nie będą wysyłane do Państwa oferty i profilowanie niewynikające ze zgody.

 

 

Lecznica dla zwierząt ul. Jagiellońska 5a w Warszawie